Skip to main content


Lojt byskilt

Fakta:

Løjt Kirkeby havde i 2022 2.357 indbyggere og er vokset med 88 de sidste 10 år.

Løjt Kirkeby er vokset kraftigt i de ældre aldersgrupper med 60-70 pro-cent. Men der er også vækst i gruppen mellem 20 og 29 på 18 procent. Derimod er der blevet lidt færre børn og unge, og en del færre i gruppen fra 30-69 år.

Alt i alt er indbyggertallet blevet højere.
76 procent af de 30-69-årige er i beskæftigelse, og det er væsentligt høje-re end gennemsnittet i Aabenraa Kommune på 70 procent.
I kommunen som helhed står 27 procent uden for arbejdsmarkedet, men i Løjt Kirkeby er det kun 21 procent, der står uden for. Uddannelsesniveauet er højt i Løjt Kirkeby.
28 procent har en mellemlang videregående uddannelse, og det er en del flere end det kommunale gennemsnit på 17 procent. Desuden har 9 procent en lang videregående uddannelse, mod kommunens gennemsnit på 6 procent. Tilsvarende er de 13 procent ufaglærte næsten det halve af, hvad man finder i nen som helhed, nemlig 25 procent.
Der er ikke mange arbejdspladser i Løjt Kirkeby, 310, og der er i perioden fra 2017-21 blevet 14 procent færre. En stor del af Løjt Kirkebys beskæftigede borgere – 779 personer – arbejder inden for Aabenraas kommune-grænser, mens 357 personer pendler ud til andre kommuner.

I 2022 flyttede 248 personer til Løjt Kirkeby, heraf 144 som en del af en børnefamilie. 27 af tilflytterne kom fra udlandet, og langt de fleste kom fra Tyskland.

Tilflytningen er generelt steget i perioden fra 2017 til 2022. De 2.357 indbyggere bor i 1.034 boliger. De 76 procent af dem er parcelhuse eller stuehuse. Resten fordeler sig på 3 procent etageboliger og 20 procent række-, kæde- eller dobbelthuse.

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com