Skip to main content

Løjtland Fællesråd

Forsalg til omfartsvej til afhjælpning af den tunge trafik.

Forslag til omfartsveje rundt om Løjt Kirkeby

  1. Forslag nord om byen
    For at forbinde Barsmark bygade over Barsøvej, Dybvighovedvej og Rundemøllevej og ud til Nørbyvej. Ca. 2,1km

  2. Forslag syd om byen
    For at forbinde Barsmark Bygade, over Højgade Forte, Skovbyvej, Løjt bjergholdt, Brunbjergvej og ud til Rundkørsel i Bodum på Haderslevvej. Ca 4 km – der er flere forskellige linjeføringer ud mod Bodumvej.

Forslag til omfartsvej om Løjt Kirkeby for at lede den tunge trafik uden om byen. Det ene forslag udelukker ikke den andet, men de kunne på sigt supplere hinanden.

Det vil kunne lede en stor del af den tunge Trafik uden om Løjt Kirkeby og mindske trafikken i midt byen. Skulle vi prioritere ville det umiddelbart være den Nordlige vej der aflaster mest tung trafik fra de aktive landbrugere på det nordlige og østlige løjt, samtidig vil det umiddelbart være her den påvirker mindst husstande i nærhed af vejen. 
Optimalt set forslår vi en Bred vej ca. 8 meter så der er mulighed for at skifte spor så man undgår spordannelse/skader på vejen. Vi forslår en Grusvej for en billigere etablering og billigere vedligehold på sigt, da den som udgangspunkt er påtænkt den tunge trafik. Linjeføringen vi har medsendt er tænkt ud fra at undgå, lavninger, bakketoppe og §3 områder, men er selvfølgelig kun et 1. udkast. 
Man kunne med fordel lave et Bredt grønt Bælte på by siden for at tage eventuelle støv og støjgener ind mod byen. Man kunne i forbindelse med det grønne bælte etablere stier der forbindes til det eksisterende stisystem i Løjt Kirkeby og omegn.

Hans Peter Lildholdt
Carsten Krag Hildebrandt Mob. 20333041
Thomas Krag Burba mob. 40457633
Carl Johannes Krag mob. 23341980
Akke Lene Krag 23341846

Ved spørgsmål eller andet er i velkommen til at kontakte os pr. telefon eller her pr. mail.

Forslag omfartsvej Nord

Omfartsvej forslag syd

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com