Skip to main content

Grupper i Løjtland Fællesråd 2021

Daglige ledelse / bestyrelse 2023

 • Formand

  Iver Kaack. Nørbyvej Løjt Kirkeby
  Telefon: 29214779
  E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Ud over formandsposten sidder Iver også i DFU Det Fælles Kommunale Udviklingsråd

 • Øvrige bestyrelse

  Dan Albjerg, næstformand

  Peter Todsen

  Paul Jørn Tingleff, kasserer

  Jørgen Hoeck  (suppleant)

  Toni Schmidt (suppleant)


Seniorbolig fællesskabet

 • Hvem er seniorbolig fællesskabet

  Senior fællesskabet er opstået på bagrund af et behov.

  Arbejdsgruppen bag initiativet er borgere bosat i Løjt Kirkeby.

  Kontaktperson: Marianne List 23952500


Kulturnat i Løjt

 • Kulturnat 2021

  Kulturnat 2021 er på grund af covid 19 udsat til maj måned 2022.

  Vi vender tilbage så snart vi ved mere

 • Styregruppen

  Kent Ravn

  Lasse Damm


Landsby pedeller

 • Gruppe medlemmer

  Ib Ravn - talsmand

  Svend Olsen
  Poul Orla Jensen
  Hanne Jensen

 • Hvad laver landsbypedellerne?

  Landsby pedellerne er en selvstyrelsen gruppe der  vælger opgaver efter behov.

  Er der et område du syntes mangler lidt opsyn er du velkommen til at kontakte en i gruppen.


Sti gruppen

 • Gruppe Medlemmer

  Gerhard Kinze - talsmand
  Telefon: 30131801  - email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


  Paul Callesen
  m.fl.

 • Stigruppen vedligeholder og laver nye stier

  Stigruppen vil gerne forbedre mulighederne for, at vi kan færdes på stier og småveje på Løjt Land enten til fods eller på cykel.

  Flere gange om året tager stigruppens medlemmer ud bevæbnet med buskryddere og hækkesakse og sørger for, at nogle stier er farbare.

  Det er blevet sværere at vandre i det åbne land. Landbrugets udvikling har betydet, at mindre marker er blevet slået sammen til store marker, og der er derfor forsvundet en hel del stier og markveje i de sidste mange år. I nogle områder af landet er op til halvdelen af stierne og markvejene blevet fjernet.

  Link til stier på Løjt Land:

  Stigruppen arbejder derfor også på at finde og åbne nye stier i landskabet.

  Stigruppen vil gerne forbedre mulighederne for, at vi kan færdes på stier og småveje på Løjt Land enten til fods eller på cykel.

Infrastrukturgruppen

 • Gruppe Medlemmer

  Dan Albjerg (tovholder) - Telefon: 22747104 - email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Iver Kaack - Telefon: 29214779 - email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kent Ravn - Telefon: 61718536 - email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Infrastrukturgruppens arbejdsopgaver og mål

  Løjtlands Infrastrukturgruppe har i de sidste år arbejdet med at skabe et overblik over Løjtlands udfordringer inden for byvækst, bytrafik og infrastruktur generelt, herunder også fiberforbindelser.

  Vi har hovedfokus på at sikre alle trafikanter, men især de bløde trafikanter, herunder skolebørn, gangbesværede og de ældre. Derudover er det fokus at få bundet lokalområdet sammen og gjort tilgængeligt for områdets borgere og alle udefrakommende, turister m.v., der ønsker at opleve vores dejlige og unikke område. Arbejdsgruppen støtter op om fælleskommunale projekter, så som Aabenraa Kommunes Mobilitetsplan. Især, når et projekt munder ud i løsninger og ideer som f.eks. flere cykelstier i Aabenraa Kommune, som alle er bundet sammen både fra by til by, men også ”ønsketænkning” - internt som på f.eks. Løjtland. Alle kan bidrage til gruppens arbejdsopgaver ved at henvende sig til tovholderen eller til et af de øvrige medlemmer.

  Det er vigtigt for os at pointere, at vores udfordringer og fokuspunkter er baseret på borgernes egne oplevelser og Løjtlands udviklingsplaner.

Arbejdsgrupper

Har du spørgsmål til grupperne?

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com