Skip to main content

Vores historie

lojtland.dk -en lokal side for alle

Lojtland.dk vil gerne informere bredt om løst og fast på Løjtland.

Vi har ingen opsøgende aktivitet, så der vises kun historier eller orienteres om aktiviteter, der sendes til ”redaktionen”.

Lojtland.dk er officielt informationsorgan for Løjtland Fællesråd, og kan fungere som samlende informationsside for alle foreninger, institutioner, virksomheder, løjtinger og halvøens gæster.

Lojtland.dk er upolitisk.

 

Vi opfordrer til at Institutioner, foreninger og virksomheder benytter lojtland.dk sideløbende med andre medier, så man får mulighed for at kunne finde ”det hele” ét sted – lojtland.dk

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com