Skip to main content

Initiativpuljen for Løjt Kirkeby

 

Lokal puljefordeling

Fra maj 2019 til og med december 2021 fordeles puljerne af en lokal puljegruppe under Løjtland Fællesråd. Har du en ide skal du derfor henvende til Løjtland Fællesråd med din ansøgning.

Der er desværre ikke længere mulighed for ansøgning da puljen er opbrugt.

Baggrund

Aabenraa Kommune og Løjtland Fællesråd samarbejder om fordeling af puljens midler. På baggrund af erfaringer fra puljearbejdet er samarbejdsaftalerne løbende justeret med det formål at fremme det lokale engagement i puljernes anvendelse. 

Med baggrund i erfaringerne fra Løjt Kirkeby bliver der også i 2021 gennemført et fælles forsøg for puljeadministration i Løjt Kirkeby. Forsøget omfattede oprettelsen af en lokal puljegruppe uden kommunal deltagelse og med flere lokale medlemmer end tidligere. Puljegruppen fik med aftalen høj grad af beslutningskompetence for puljens fordeling, mulighed for selv at igangsætte puljeprojekter og fokus på at spille en aktiv hjælpende rolle for lokale ansøgere. På baggrund af de gode erfaringer fra forsøget fortsætter denne model, med enkelte justeringer, i resten af projektperioden.


Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com