Referat af evalueringsmøde 5/10 15


Dagsorden:

1. Velkomst
2. Input til ris kassen
3. Bordet rundt, vi forventer at hver især bidrager med nogle hurtige input og erfaringer fra
dagen.
4. Sammensætning af styregruppe til 2018, samt ny dato
5. Ris kassen.(hvad gør vi med indholdet?)
6. Diverse og afslutning på aftenen med et gensyn i 2018

Mvh.

Kulturnat 2015 Styregruppe
Gaby Scheel Knudsen, Kim Brydesen og Eigil List.

Ad. 1 Fremmødte:
Styregruppen (3stk)
Brandværn. (1stk)
Hallens bestyrelse (1stk)

Afbud fra Skolen.

Ad 2 Ris/ros.
Trafikken på Skolegade i forbindelse med kulturnatten.
Det blev diskuteret om man fremover skal søge om at få Skolegade spærret totalt på kulturnat dagen, da der dagen igennem blev kørt unødigt i bil, trods skilte med gennemkørsel forbudt.

Ad 3 Bordet rundt:
De tilkendegivelser der har været fra deltagere og arrangører har været meget positive.
Der var dagen igennem en stor deltagelse i arrangementet de forskellige steder i byen.


Ad 4 Sammensætning af styregruppe til 2018.

Det blev besluttet at den nuværende styregruppe indkalder til
opstartsmøde d. 12/9 2017 kl. 19.00.

Den nye dato for kulturnat bliver d 15/9 2018.

Ad 5 Ris kassen.
De mindre positive indslag der fremkom, bliver taget med til opstartsmødet d 12/9 17.

Ad 6 Diverse:

Under diverse, blev der livligt snakket om de tidligere Kulturnat arrangementer i Løjt samt udvekslet tanker omkring fremtidens Kulturnat.
En af tankerne der blev luftet var - Hvordan man får lavet et aftenarrangement i Hallen????.
Gaby foreslog, at der i god tid bliver lavet et festudvalg der på tværs af foreningerne kunne stå for en sådan fest.
Måske skal Kulturnatten planlægges på en anden måde næste gang??
----------------
Kommentarer fra et par af deltagerne:

Hej Styregruppe!

Jeg er desværre forhindret i at deltage i mødet i aften.

For Kirketoftens Plejecenter kan jeg sige at vi havde en rigtig super dag, trods det at vejret spillede os et puds.

Veteranbilerne var der kun 2 af pga. regn, så de kommer en anden gang.

Havnegrillen havde en rigtig god dag og mange besøg udefra ikke kun fra os på Centret.

Hele eftermiddagen havde vi besøg af borgere fra byen som nød underholdningen og fik
kaffe + kage.
Der blev sunget og danset hele eftermiddagen.

Så på af trods vejret var det en god dag.
Og det helt super dejlige og positive var at mange tidligere pårørende til tidligere beboere var at besøge os, samt pølsevognen. Nogen blev og nød eftermiddagen hos os.

Så en super god dag.

Hilsen
Susanne Bennetzen,
Kirketoftens Plejecenter

--------------

Hej Eigil!

Der kan desværre ikke komme en repræsentant fra ledelsen på Løjt skole til mødet i aften.

Vores umiddelbare indtryk af Kulturnatten er rigtig positiv. Vi havde besøg af mange forældre, bedsteforældre og øvrige Løjt borgere. Vores Løjtstrup-uge passede rigtig godt ind i selve temaet for kulturnatten og har også fået mange positive tilbagemeldinger fra børn og forældre.

M.v.h.

Birgit Schjerning
Indskolingsleder, Løjt Kirkeby Skole
Løjt Skolegade 14 og 27
6200 Aabenraa

---------------

Venlig Hilsen
Styregruppen.2015 V/

Eigil List, Gaby Scheel Knudsen, Kim Brydesen