Om Lojtland portalen

Lojtland.dk og lojtland.dk Fonden

opstod som en konsekvens af projekt Løjt Land MultiCenter.
Folkene bag projektet havde brug for et medie, hvor man hurtigt og effektivt kunne informere om status mv.
Tingene har ændret sig og hjemmesiden har efterhånden udviklet sig til en landsby-portal for Løjt Kirkeby og Løjtland.
Vi vil gerne give så mange som muligt adgang med informationer, nyheder mv. til glæde for interesserede beboere på Løjtland.
Vi vil gerne medvirke til at vise, at her er en aktiv by og et aktivt lokalområde.

Bag lojtland.dk står Lojtland.dk fonden, der er en selvcsupplerende forening med formål, at drive hjemmesiden lojtland.dk

lojtland.dk Fondens blev stiftet som en konsekvens af indtjening til hjememsiden.
Stifter af fonden var kredsen omkring hjemmesiden. og i samarbejde med Løjtland Fællesråd, Løjt Idrætsforening og Løjtland Erhvervsforening
Den til enhver tid siddende formand for Løjtland Fællesråd er samtidig formand for lojtland.dk fonden.

Alt arbejde for fonden og i fondens bestyrelse er på frivillig basis.

Fonden driver lojtland.dk. Via driften skal fonden skaffe og uddele midler, som støtter foreningsarbejde generelt samt institutioners arbejde med børn og unge i og omkring Løjt Kirkeby.
Vil du vide mere, så læs vedtægterne.

I bestyrelsen sidder:
Den aktive formand for Løjtland Fællesråd
Eigil List, hjemmeside ansvarlig