Nye regler for Flagallé

Dato: 17. juni 2017

logo-image
landscape-image

Priser, leje og andet


Flagopsætning i forbindelse med "officielle" flagdage er gratis.
Det er dog flaggruppen, der hver gang tager stilling og der flages normalt kun efter en henvendelse derom.

Foreninger samt privat brug betales der efter nedenstående priser
Bemærk man SKAL stille med minimum 3 hjælpere til op og nedtagning:
Priser - incl. moms
Hele byen (kun offentlige arrangementer)
Lille opsætning (ex. omkring kirke og Forsamlingshus)
Opstarts gebyr tillæg til alle priser
Ønsker du anden opsætning aftales det med gruppen

kr. 650,00
Kr. 350,00
Kr. 100,00

Begrænsninger:

Det er desværre nødvendigt med nogle vigtige begrænsninger:
Vi kan ikke opsætte flagallé i frostvejr, dvs. at i vintermånederne vil der være dage hvor vi ikke kan efterkomme en bestilling.
Hvis vi af en eller anden grund ikke har hjælpere til opsætning aflyses der.
Har du allerede bestilt, og vejret driller vil du kunne få din betaling retur.
Bestilling skal foretages senest 8 dage før et arrangement, medmindre andet aftales med flaggruppen.
Betalingen tilbagebetales ikke, hvis aftalte hjælpere ikke møder frem og opsætningen derfor aflyses.
mvh
Flagallé gruppen

Leje af udstyr til kommierciel eller privat brug:
Minimum pris 200 kr. inkluderer op til 8 flagstænger. Derudover betales kr.25,- pr. flagstang (beslag, flag og flagstang).

Dette forudsætter selvfølgelig, at de eksisterende holdere kan benyttes. Hvis der ikke lige er en holder, kan disse lånes ved bestillingen.
Ligeledes forventes det, at den der bestiller også hjælper til med opsætningen.