Moseområdet ved Løjt Feriecenter

Med støtte fra Naturstyrelsen, Tips- og Lotto (Fritidsrådet), Aabenraa Kommune og rigtig meget frivilligt arbejde af de 2 Grundejerforeninger er der blevet genetableret en gangsti gennem det fredede moseområde ved Løjt Feriecenter. Området er offentligt tilgængeligt. Arealet er på 2,5 ha. Mosen er omkranset af træer. I mosen kan man finde mange almindelige sumpplanter – siv, mynte, dunhammer mv samt den fredede gøgeurt. Og mosen er opholdssted for over 30 forskellige fuglearter. Grundejerforeningen opfordrer til at man besøger området, men samtidig beder man om, at gæster passer godt på det.
Du kan læse mere om overdrevet ved at klikke her