Løjt skal have en flagalle

og jeg vil gerne støtte projektet.
Dette er en foreløbig, men bindende tilkendegivelse. Du vil senere blive kontaktet af Fællesrådet vedr. seneste tidspunkt for indbetaling af din donation.
Virksomheder og Foreninger kan "købe Flagstænger - se nedenfor.
Små og store private bidrag er også velkomne. Vi får brug for al den støtte vi kan få for at projektet kan gennemføres.
Flagstængerne koster kr. 1000,- Du må forsyne flagstængerne med et mærke der fortæller, at du er sponsor. Så hver gang flagalleen sættes op, får både din virksomhed, din forening og Løjt opmærksomhed.