Løjt Nørreskov

Hvordan finder man vej til Løjt Nørreskov

Løjt Nørreskov ligger i den nordøstlige del af Løjt Land. I Løjt Kirkeby skal man blot følge skiltningen mod Løjt Feriecenter. Kør forbi Feriecentret. Ved Sandskær Camping slår vejen et sving til venstre, nede ved stranden og her kører man videre til man kommer til en p-område helt nede ved stranden. Skoven ligger ovenfor p-området.
Yderligere info:
Følg stien ind til Nørreskoven. Inde i skoven skal du holde mod venstre langs med søen. Søen ligger på privat grund, så der er ikke adgang til søbredden, men man må gerne nyde udsigten. Søen er en del af "projekt grøn vækst" der bl.a. har til formål at at reducere kvælstofudledning til Genner Bugt, og samtidig vil man forbedre de natur- og landskabsmæssige forhold på Løjtland. Her mangler større søer.
Dyr og fugle samles i og omkring søen. Der er ænder og andre svømmefugle, svanen har været på besøg. Nu er der ro og fred omkring søen, så råvildtet er næsten fastboende. Det samme er Mikkel ræv. Der er formentlig fisk i søen? Fiskehejren har slået sig ned, og det samme har skarven.

Følg stien. Inde i skoven møder du en rasteplads, og nu er du godt ½-vejs, så brug rastepladsen Er det tid til pause og tid til en forfriskning?
Nørreskoven er en privat skov *). Nyd den, og vær stille. Du kan opleve både råvildt og mange fugle.
*I private skove må man: Være fra klokken 6 til solnedgang. Man må kun gå på veje og stier, man må ikke skære eller klippe noget af træerne, man må samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man kan nå fra vej og sti. Man må kun ride i skoven efter aftale med ejeren. Man må cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden. Hunde SKAL holdes i snor.

QR kode til rute /link til rute