Løjt - Løjt Nørreskov - Løjt

skilt 10
Fra Løjt til Løjt Nørreskoven – gennem skoven og tilbage til Løjt
En god tur på 8 - 9 km. Inde i skoven kan stien være fugtig og visse steder kan den være ”kørt op.”
Gå ud af Sandskærvej. Pas på trafikken, periodevis kan der være mange biler. Når du har passeret Aabenraa Golfklubs smukke bane, får du en skøn udsigt ud over en nyanlagte sø. Du passerer Løjt Feriecenter. Lige før indkørsel til ”Løjt Feriecenter "1 og før Sandskær Camping, ser du på venstre hånd skiltet du kan se til højre. Følg stien ind til Nørreskoven. Inde i skoven skal du holde mod venstre langs med søen. Søen ligger på privat grund, så der er ikke adgang til søbredden, men man må gerne nyde udsigten. Søen er en del af "projekt grøn vækst" der bl.a. har til formål at at reducere kvælstofudledning til Genner Bugt, og samtidig vil man forbedre de natur- og landskabsmæssige forhold på Løjtland. Her mangler større søer.
Dyr og fugle samles i og omkring søen. Der er ænder og andre svømmefugle, svanen har været på besøg. Nu er der ro og fred omkring søen, så råvildtet er næsten fastboende. Det samme er Mikkel ræv. Der er formentlig fisk i søen? Fiskehejren har slået sig ned, og det samme har skarven.

Følg stien. Inde i skoven møder du en rasteplads, og nu er du godt ½-vejs, så brug rastepladsen Er det tid til pause og tid til en forfriskning?
Nørreskoven er en privat skov *). Nyd den, og vær stille. Du kan opleve både råvildt og mange fugle.
Når du er helt ude af skoven lander du på Dybvighovedvej. Følg vejen til venstre mod Løjt, men inden du går videre, så vend dig først mod nord og nyd udsigten ud over Genner bugt. Har du energi til det, kan du smutte ned til vandet.

*I private skove må man: Være fra klokken 6 til solnedgang. Man må kun gå på veje og stier, man må ikke skære eller klippe noget af træerne, man må samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man kan nå fra vej og sti. Man må kun ride i skoven efter aftale med ejeren. Man må cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden. Hunde SKAL holdes i snor.