Støtteforeningen – ”den stille eksistens”

Løjt IF´s Støtteforening blev oprettet i 1972 som en støtte for Løjt IF i bestræbelserne på at holde gang i aktiviteterne. Man betaler kontingent til foreningen. I mange år kr. 3, - , så kr. 5,- i dag kr. 20, -
…… vel at mærke for en hel sæson. Kontingentet giver adgang til foreningens lottospil, for støtteforeningen organiserer primært lottospil (bankospil) i hal 1 hver søndag i vintermånederne, og igennem årene er der kommet rigtig mange for at spille med.

Foreningen lever sit stille liv med en bestyrelse, generalforsamlinger mv. Den er repræsenteret i Løjt IF´s bestyrelse ved formanden. 
Ikke lotto-spillere kender formentlig slet ikke foreningen og dens tilknytning til Løjt IF, men I kraft af sine arrangementer siden 1972 har støtteforeningen tjent penge, der har kunnet sikre driften af en stor og aktiv Idrætsforening. 


Uden støtteforeningen havde der gennem tiden været mange ting Idrætsforeningen ikke så nemt havde kunnet gennemføre. F.eks. bidrog foreningen i væsentlig grad ved anlæg af tennisbanerne. Der er blevet givet tilskud til udflugter til børnene, tilskud til materialer og kurser og meget, meget mere. Desuden kan det nævnes, at det var et krav, at vi her i Løjt skulle stille med halvdelen af pengene selv, da hal 2 skulle bygges. Det var ikke lykkedes uden et væsentligt beløb fra støtteforeningen. Dertil kommer, at støtteforeningen også har været med til at dække huller i idrætsforeningens årsregnskab. Det kræver mange penge at drive en aktiv Idrætsforening og ind imellem har der selvfølgelig været brug for hjælp.


Derfor mener den ”gamle redaktør”, at Idrætsforeningen, og alle vi andre - børn som voksne, der dyrker sport - skylder støtteforeningen tak for deres store indsats. Samtidig bør der dog lyde en tak til de mange medlemmer af idrætsforeningens afdelinger, der siden starten i 1972 på skift har taget en tørn med opstilling og oprydning og kontrol af kort mm.
Gennem årene har mange løjtinger været aktive I støtteforeningens bestyrelse. Mange har fungeret i rigtig mange år.
For tiden sidder følgende i bestyrelsen:Bjarne Boisen, formand
Preben Sønnichsen, næstformand
Rita Hansen, kasserer
Nina Havelund, sekretær
Birthe Lauritzen, medlem
Torben Beck, medlem
Bente Christiansen, suppleant
Ingeborg Styrk, suppleant

Sæsonen starter søndag den 6. september 2015, og vi spiller i hal 1 hver søndag aften kl. 19.30 til og med 20. Marts 2016.
Vi glæder os til at se både nuværende og nye spillere i nye og hyggelige omgivelser.

Mange hilsner

Den Gamle redaktør og Løjt IF Støtteforening

Hvorfor denne lille historie lige nu?

Jo den 13. maj 1982 blev der afholdt et Ordinær Generalforsamling i Støtteforeningen.
Den Gamle redaktør har fået fat i et referat fra mødet gennem et tidligere bestyrelsesmedlem. Af referatet fremgår, at jeg det år udtrådte af Støtteforeningens bestyrelse. 

Familien flyttede til Løjt i 1978. Vi blev modtaget pænt. Bl.a. af kassereren i Løjt IF. Han fortalte, at det var en ære, at flytte til Løjt, Og at det var en ”et krav/en betingelse”, at man indtrådte i foreningsarbejdet i byen. Han oplyste så, at jeg skulle I bestyrelsen i Støtteforeningen.
Og det kom jeg så.