Mere lagerkapacitet.

Et imponerende stykke arbejde.
Løjt Kirkeby fjernvarme er ved at hæve deres Akkumuleringstank. Tanken skal gøres større. Man har brug for mere lagerkapacitet.
Tanken hæves 7 meter og rumfanget øges med 700 m3, fra 1200 m3 til 1900 m3.
Den øgede kapacitet skal bruges til at opbevare varmt vand i de perioder hvor forbruget er lavt. Dermed sparer værket energi.
Foto: Michael

Hvad har de gang i?

Løjt Fjernvarme fortæller, at Telenor og Telia har hver en central med udstyr og antenner i Fjernvarmeværkets skorsten
De har nu slået sig sammen, og så nedlægges den ene central. Samtidig tager de et sæt antenner ned.

Den nye skorsten på Fjernvarmeværket er lys. Man ved, at den nye lyse skorsten ikke ses nær så meget som den gamle blå skorsten.

Så da det er teleselskabet, der skal betale for reparationen efter nedtagning og montage af antenner og kabler, har Fjernvarmeværket aftalt med teleselskabet, at de maler den gamle blå skorsten i samme lyse farve som den nye.