Løjt Frivillige Brandværn fylder år.

brand_2
Den 18. juni er det 135 år siden, at Løjt Frivillige Brandværn blev stiftet på et møde på Den Danske Kro i Løjt. Det skete i 1880. Forud havde egnen oplevet et par omfattende brande.
Løjt Frivillige Brandværn markerer sit 135 års jubilæum ved Kulturnatten den 5. september i Løjt Kirkeby. Her vil man bl.a. fortælle om, hvad man går og laver i værnet, og man vil sørge for, at folk kan blive undervist i brug af en hjertestarter.
Kan værnet fortsat fungere i 2015 og i tiden fremover?
Vi er I en tid, hvor der stilles krav om ét stort beredskab, der skal dække hele Sønderjylland?
Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen har sagt, at så længe Løjt Frivillige Brandværn overholder kravene, så er der brug for dem. Når alarmen lyder, skal værnet inden for 5 minutter være kørt fra brandstationen med en holdleder plus fem mand og materiel. Det krav har værnet levet op til i hele 2014, og det agter vi også at gøre fremover, siger brandkaptajn Kent Ravn.
Værnet består i dag af 18 aktive medlemmer. Men man vil gerne være mange flere. Kvinder og mænd alle er velkomne. Lige nu er der to nye på vej ind i værnet. De skal i gang med den obligatoriske uddannelse.
Kent Ravn mener, at tilflyttere som medlem af brandværnet på en rigtig god måde bliver en del byens sociale liv.
Værnet vil selvfølgelig også gerne benytte jubilæet til at gøre opmærksom på sig selv. De frivillige brandmænd er med til at gøre en stor forskel. F.eks. som det skete natten til den 14. november sidste år, da der ved 4-tiden udbrød brand på Løjt Skole.
Havde det ikke været for de mange frivillige brandmænd fra byens brandværn og naboværnet i Barsmark, kunne skaderne have været blevet meget mere omfattende.
I denne tid lægges sidste hånd på en meget omfattende istandsættelse af skolen i Løjt Kirkeby.
Det koster millioner af kroner, men regningen kunne være blevet endnu større uden de omkring 25 frivillige brandmænds indsats.
Brandmændene ikke kun begrænsede og bekæmpede flammerne i tagetagen på skolens ældste del. Sammen med skolens pedel sørgede de for, at skolens computere blev båret i sikkerhed.
I edb-rummet lige under brandstedet , var computerne i fare for at blive ødelagt af vandet fra slukningsarbejdet. Også mange elevers materialer med opgaver og tegninger blev reddet.
Korpset sørgede også for, at skolens 520 elever via facebook blev orienteret om, at dagen derpå ikke ville byde på en normal skoledag. Undervisningen var aflyst.
Støtten til Løjt Frivillige Brandværn er stor. Når værnet hvert år deler 1700 foldere ud til alle husstande på Løjt Land og i Genner, benytter mange det vedlagte girokort til at også at støtteværnet økonomisk. Det sætter blandt andet værnet i stand til at fortsætte sit mangeårige arbejde, med at sætte brandalarmer op i ældres hjem og efterfølgende at servicere alarmerne.
Lige nu har 80 hjem kontrakt med brandværnet om at få tjekket alarmen en gang om året.
Løjt Frivillige Brandværn håber på fortsat støtte i årene frem.
S6300344[1]