Levende hegn og Hulveje

Løjt Land´s landskab

Løjt Land er et detaljeret og sammensat morænelandskab. Det er karakteristisk, at ejendoms- og markinddelingen er markeret af mange levende hegn. Og det er usædvanligt, at der er så mange hegn i et område med god landbrugsjord.
I 1982 blev et stort område på den østlige del af Løjt Land fredet for at bevare de landskabelige og kulturhistoriske værdier herunder hegnene. Der er med til at give området sit særpræg. Markhegnene er ofte artsfattige og domineret af ask og tjørn. Men der findes også hyld, hunderose, slåen og hassel. Vejhegnene er meget varieret sammensat og ofte meget gamle. Her finder man ask, hassel, tjørn, slåen, hunderose, brombær, elm, vildæble og kaprifolie.
Det tidligere Sønderjyllands Amt har i 1989 undersøgt samtlige levende hegn i et område vest for det fredede område. Denne registrering skulle være med til at følge hegnene og se hvordan de udviklede sig i det fredede område og uden for.
Sønderjyllands Amt udarbejdede en vejledning, der viste hvorledes hegnene skulle vedligeholdes. Se tegning og foto til højre. Den viste nedtvegning af et hegn er en speciel måde at vedligeholde hegn på. I Danmark kendes nedtvegning kun fra Løjt Land, Genner og Barsø. Det tidligere Sønderjyllands Amt henstillede, at metoden blev taget op igen.
Hegnene bør med 10 -20 års mellemrum skal skæres i bund, så skud fra træer og buske er unge og friske, og at hegnet ikke bliver så højt, at det får karakter af skov. Man undgår også at hegnet blive så gammelt, at det går ud.
Når du færdes rundt på Løjt Land, kan du stadig finde de karakteristiske vandrette stammer. 
Gå en tur og led efter dem. Prøv om du kan finde de karakteristiske stammer.
Kilde: ”Levende hegn på Løjt Land”, udgivet af Sønderjyllands Amt på baggrund af registreringer foretaget i 1989)