Generalforsamling Løjt Kirkeby Fjernvarme
Tidspunkt: 26 september, 2017 19:30
Sted: Løjt Forsamlingshus

GENERALFORSAMLING


Løjt Kirkeby fjernvarmeselskab a.m.b.a.


 


Løjt Forsamlingshus


Tirsdag den 26. september 2017 kl. 1930.


 


Hver tilsluttet husstand har 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget.


 


 


Vel mødt.


Bestyrelsen


v. formand Bjarne Keller Petersen.


 


 


Dagsorden iflg. selskabets vedtægter.


   1.   Valg af dirigent.

  2.   Formand aflægger beretning.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4.   Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår.

  5.   Forslag fra bestyrelsen.

  6.   Indkomne forslag.

  7.   Valg til bestyrelse.

  8.   Valg af suppleanter.

  9.   Valg af revisor. Revisionscenteret A/S modtager genvalg

  10. 10.Eventuelt.


 


Efter generalforsamlingen er selskabet vært ved et par snitter og en øl/vand.


Kopi af regnskabet kan efter den 19. september 2017 afhentes på værkets kontor Skovbyvej 4, bedst i kontortiden mellem kl. 8-9.