Generalforsamling Løjt Fjernvarme


Indbydelse til

GENERALFORSAMLING

Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

 

Løjt Forsamlingshus
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 1930.

Hver tilsluttet husstand har 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget.


Dagsorden iflg. selskabets vedtægter.
  Valg af dirigent
  Formand aflægger beretning
  Fremlæggelse af revideret regnskab
  Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår
  Forslag fra bestyrelsen
  Indkomne forslag. *(vedtægtsændringer)
  Valg til bestyrelse
  Valg af suppleanter
  Valg af revisor. Revisionscenteret A/S modtager genvalg
Eventuelt


Efter generalforsamlingen er selskabet vært ved et par snitter og en øl/vand.
Kopi af regnskabet kan efter den 19. september 2018 afhentes på værkets kontor Skovbyvej 4, bedst i kontortiden mellem kl. 8-9.

*NY LOV ÆNDRER DIN VARMEREGNING
Løjt Kirkeby fjernvarme har frem til nu afregnet fjernvarmen fra 1. juni til 31. maj.
FRA 2019 SKAL DIN VARMEREGNING FØLGE KALENDERÅRET.
Det betyder, at der kommer en omlægningsperiode på 7 måneder fra 1. juni til 31. december 2018. Denne periode dækkes af 2 aconto indbetalinger med forfald henholdsvis den 5. juli og 5. oktober.
Normalt ville disse 2 aconto rater normalt skulle dække 6 måneders forbrug. Ovenstående periode dækker dog 7 måneder og dermed bliver der en prisstigning på forbruget af varme i dette korte regnskabsår frem til 31. december.
Når denne omlægningsperiode er slut, vender fjernvarmeselskabet tilbage til 4 aconto indbetalinger på kvartalsbasis. Disse betalinger kommer til at ligge i månederne februar – maj – august – november.
Tidspunktet for den årlige aflæsning bliver den 31. december, hvor årsopgørelserne vil blive udarbejdet og udsendt sammen med den 1. aconto i det efterfølgende regnskabsår.


Samtidigt indkaldes til:

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 1930
Afholdes på Fjernvarmeværket, Løjt Skovbyvej 4.
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Vedtægtsændringer
Eventuelt.

Vel mødt.
Bestyrelsen
v. formand Michael Dahl.

Af Løjt Fjernvarme

25. september 2018

Generalforsamling Løjt Fjernvarme 25.09.2018-25.09.2018