2(2)[1]
logo it
it cafe mus
Hver mandag, kl. 13:00-15:00 – dog ikke i juli og august måneder
Vi mødes til IT-Café i Løjt Forsamlingshus.
Kom forbi og få hjælp med dit problem.

Har du spørgsmål? Kontakt:
Eva Høi Christensen, tlf: 2033 7637