Der tyndes ud i træerne ind mod fodboldbanen.

25. november 2015.
Der beskæres på Hundklem.
Foto: lojtland.dk