Reglerne for afbrænding af fyrværkeri ved stråtækte huse.

Har du stråtag – og bor du i et område, hvor der er mindre end 200 meter til nærmeste nabo, kan nytårsaften være lidt af en prøvelse.


Feststemte mennesker har ikke altid den store forståelse for, hvor vigtigt det er, at de overholder sikkerhedsafstanden til huse med stråtag, når raketter skal sendes til vejres. Og når fontæner, bomberør og batterier skal tændes.
Derfor skitserer vi her reglerne for afbrænding af fyrværkeri, ligesom vi også giver dig et indblik i, hvordan du selv bør forholde dig, når du skyder nytåret ind.

Afbrænding af raketter, må ikke ske i MINDRE afstand end:


200 meter fra huse og bygninger med stråtag
200 meter fra let antændelige stakke og oplag som hø- og halmstakke
200 meter fra brændbar vegetation som nåletræsbevoksning og lyngklædte arealer
10 meter fra bygningers åbninger som vinduer og døre.


kilde:Sønderjysk Forsikring

Afbrænding af øvrigt fyrværkeri, må ikke ske i MINDRE afstand end:


100 meter fra huse og bygninger med stråtag
100 meter fra let antændelige stakke og oplag som hø- og halmstakke
100 meter fra brændbar vegetation som nåletræsbevoksning og lyngklædte arealer
100 meter fra landbrugsbygninger med dyrehold
100 meter fra hundekenneler og andre dyrehold
100 meter fra arealer med udegående dyr.


OBS! Blæser det, skal ALLE nævnte afstande fordobles i vindretningen. Både ved affyring af raketter og øvrigt fyrværkeri.

Sådan bør du forholde dig, når du affyrer raketter og øvrigt fyrværkeri:


Se efter om fyrværkeriet er godkendt med nummer fra Sikkerhedsstyrelsen (SIK nr.)
Vær altid forsigtig og brug sikkerhedsbriller
Vis hensyn! Både mennesker og dyr kan blive skræmt af fyrværkeri
Læs fyrværkeriets brugsanvisning
Antænd aldrig udendørs fyrværkeri indendørs
Sæt altid fyrværkeriet i solide affyringsramper: Stativ, rør eller spand med sand
Affyr altid raketter lodret. Aldrig vandret
Hold aldrig fyrværkeri i hånden
Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk
Kast aldrig med fyrværkeri
Opbevar altid fyrværkeri i en pose. Put det aldrig i lommerne
Prøv aldrig at antænde fyrværkeri, du finder på vejen
Gå aldrig tilbage til en fuser!
Med alle disse gode råd og retningslinjer for omgang med fyrværkeri ønsker vi dig og dine et rigtig godt nytår!