Så blev der gravet huller


Den 18. april havde gruppen bag Flag alleen trommet folk sammen - store og små. Nu skulle der graves huller, nedsættes holdere og støbes.

Som det ses blev der gået til den, og man blev færdig.
Det er imponerende gået. Tak til alle der brugte en lørdag til glæde for resten af byen.

Efter god indsats var der øl og pølser som en god afslutning på dagen.

Foto: Marianne list og INFO-kanalen

Hvor skal stolpehullerne være?

9. april 2015.

Fællesrådets repræsentanter i projektgruppe "Flag Alle i Løjt" mødes med Hanne Pedersen fra Aabenraa Kommune og Entreprenør Hans Jørgen Andersen, fra Løjt Kloakservice, der har lovet at hjælpe med at udføre arbejdet med at grave stolpehullerne til flagstængerne.
Fra Fællesrådet er Eigil List og Niels Holck mødt op.

Foto: lojtland.dk

Løjt får sin flag allé.

logo fællesråd
Løjt Kirkeby ønskede sig en flag alle. Og nu får vi den. De nødvendige penge er indsamlet.

Projektet er støttet med stor velvilje fra foreninger og virksomheder:
Sydbank Fonden har støttet med 10.000 kr.
Kulturnat 2000 Fonden Løjt har støttet med 20.000 kr.
Løjt Ringriderforening, Løjt Forsamlingshus, Løjt Kirke, Løjt Idrætsforening og LK Byggemarked har alle støttet med 5.000 kr. Derudover er der kommet en række bidrag fra private og virksomheder, ligesom Fællesrådet garanterer tilskud på 10.000, hvis der mangler penge når projektet afsluttes.
Aftaler om etablering og montering af holdere i fortovene er på plads. Løjt Kloakservice har tilbudt sig til, at nedgrave beslagene i fortovene med behørig hjælp fra frivillige. Der er flere, der allerede har meldt sig til arbejdsopgaven. Arbejdet forventes udført engang i slutningen af marts måned.

Der er bestilt 65 flagstænger, og vi håber de kan blive sat op, så byen kan trække i festtøjet allerede ved konfirmationerne i april måned.

Derefter vil foreninger, virksomheder OG private kunne bestille en Flagallé opsat. Hvordan vil du senere kunne finde information om her på lojtland.dk
Der er etableret et Flaglaug med Karl Erik Mathisen som formand. Denne gruppe kommer til at tage sig af drift, dvs. op- og nedtagning af flagstænger. Gruppen er etableret under Løjtland Fællesråd.
Tillykke til Løjt.Løjt får sin flag allé.

Baggrund for projektet

flag
Løjt Fællesråd har igennem en længere periode arbejdet med planer om etablering af en Flagallé gennem byen.
Vi har søgt kommunen og fået de nødvendige tilladelser.
Også virksomheder og private kan leje et antal flag, hvis de vil gøre et arrangement, et bryllup eller en
fødselsdag ekstra festlig.
Udlejning, opsætning og nedtagning vil blive varetaget af Løjt Frivillige Brandværn. Vores by bliver smukkere, og nu vil vi også gerne kunne pynte op til fest.
Planen er at lave en allé på
Løjt Storegade,
Løjt Nørregade til lidt forbi Forsamlingshuset,
Løjt Skolegade til lidt forbi skolen og idrætsanlæg.
Desuden 2 flag på indfaldsvejene fra Bodum, Nørbyvej og Barsmark.

Der skal "plantes" 65 ”flagstænger på de omtalte strækninger. Flagstængerne er af glasfiber og forsynet med flag - lige til at sætte op.

Budget:
Indkøb flagstænger vi skal i alt bruge 65 stk
Trailer til opbevaring
Nedgravning
I alt 75.000 kr

Indsamling til Flagalle

Du kan stadig støtte projektet. Vi skal også bruge penge til drift - op- nedtagning, reparation og vedligehold m.v.
Bidrag kan indsættes på Fællesrådets
bankkonto i Sydbank 7910 konto: 281504. mærket Flagallé

SAMMEN KAN V I SKABE RESULTATER - SAMMENHOLD GIVER STYRKE
På vegne af Løjt Fællesråd
Erik Steen Boe, formand
logo fællesråd