Der arbejdes rundt om kirken i november

NY KIRKETRAPPE
Menighedsrådet fik i 2012 bevilliget et lån i Haderslev Stift til at få repareret kirkediget hele vejen rundt og til etablering af en ny trappe. Vi havde da ”stået i kø” i provstiet i flere år. Det var nødvendigt at få diget repareret fordi sten begyndte at falde ud på Storegade. Og trappen var for usikker at gå på. Trærødder havde forskubbet stenene, trinene var uens i højde og skrånede den forkerte vej, trappen var umulig at rydde for sne og is, og gelænderet rustede ved grunden. Vi måtte gøre noget før folk brækkede arme og ben.
Men det tog godt to år med tegninger og skrivelser frem og tilbage mellem os og Nationalmuseet og Stiftets forskellige konsulenter inden vi fik godkendt projektet. Der stilles mange særlige krav og betingelser både med hensyn til sikkerhed og udseende. Vi kan ikke bare gå i gang selv!
Nu har vi så fået en trappe med trin i den rigtige vinkel og afstand, en repos i niveau med kirkegården og et gelænder i sortmalet rustfrit stål, som bliver støbt fast. De gamle sten viste sig at være genbrug fra gamle huse (nogle med maling og puds på bagsiden) og marksten, som var så uens, at de ikke kunne genbruges. Den nye trappe er lavet af Bornholmsk granit og vil efterhånden få patina, så den falder i et med kirkediget.
Vi håber i menighedsrådet at folk i Løjt vil blive glade for den nye trappe – og for det nye grønne område som i løbet af foråret bliver gjort færdigt hvor huset Storegade 1 er blevet revet ned.
For menighedsrådet
Dorthe E.Holck