Barsø indvier 4 nye tiltag

barsø
Gennem de senere år, er der etableret trådløst Wi-Fi på hele øen, og det er gratis for turister.
Øens vandværk er blevet moderniseret og der er drikkevandsstationer til turisterne både på øens nordlige og sydlige ende.
Der er etableret bådehavn til glæde for øens beboere og turister.
Og nu indvier øboerne 4 nye tiltag.
Nedenfor er vist billeder fra indvielsen.
Foto: Kent Ravn
redning

Den 30 juni indvier øboerne 4 nye tiltag.

Bsrsø har fået sit egen lille brand og redningskøretøj. Enheden er enmandsbetjent. Den er forsynet med diverse slukningsflasker med pulver, vand og kulsyre. Derudover fungerer den som redningskøretøj - den kan komme frem næsten overalt på øen. Den er udstyret førstehjælpskasse, hjertestarter, en båre mv. For at få enheden til øen har fonde og virksomheder støttet projektet
akut
Akuthjælperkorps
Øen har i samarbejde med Region Syddanmark oprettet et akuthjælperkorps. Ved 112 opkald træder korpset til, og man håber, at man dermed kan gøre en forskel indtil lægebil, ambulance eller helikopter når frem til øen.
Uddannelsen af de 6 hjælpere er finansieret af Region Syddanmark.
telt


Mobilt forsamlingshus
Øboerne har fået et længe næret ønske opfyldt. Man har anskaffet et mobilt forsamlingshus (et telt). Teltet skal bruges ved festlige lejligheder, ved møder samt som ly for turistgrupper når vejret driller.
færgeleje


Færge og færgeleje er blevet moderniseret
Barsøfærgen har fået to ny motorer. Broklapper på øen og ved Barsø Landing er blevet udskiftet og gjort større, og molen er blevet forskønnet.