Der skete rigtig meget i Løjt Børnehus den 24. april

Først var der officiel indvielse af det nye barnevognsrum. Et rum der giver langt bedre arbejdsvilkår til medarbejderne i Løjt Børnehus. Det kommer børnene til gode. Børnehavens bestyrelse, ledelse, medarbejdere, forældre, kommunen og gæster fra andre institutioner fik sig en snak og kaffe og kage.
Børne- og Uddannelsesudvalget var repræsenteret ved formanden, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen og Kurt Andresen. Forretningsfører i Foreningen De Danske Børneinstitutioner Povl Kylling Petersen, der også er formand for Social- og Sundhedsudvalget var mødt op. Endelig var kommunens pladsanvisning repræsenteret.

Efter indvielsen var der forestilling hos "Brombasserne"

De er meget søde alle de prinsesser, feer og prinsen.
Bagefter lavede drengene "noget". Desværre havde den gamle redaktør ikke "mere tid".
Foto: lojtland.dk