Årsberetning for 2014

Den 5. marts 2015, blev der afholdt Generalforsamling i Lojtland.dk Fonden.
Regnskab for 2014 blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt. Årets resultat viser et underskud på små 2.500 kr.
Der er ikke tale om et driftsunderskud. Underskuddet fremkommer ved at foreningen i 2014 har haft ekstraordinære store udgifter til ny programpakke, licenser mv. Kassebeholdningen er på godt 20.000 kr.
I budgettet er afsat et beløb til evt. kurser.
Generalforsamlingen accepterede forslaget fra bestyrelsen om at udskyde beslutning om evt. donation til Kulturnatfonden 2000 til alle udsendte regninger er betalt.

Eventuelt
Årets store opgave var flytning til en ny programpakke. Det tog længere tid en forudsat, og der er stadig tilpasninger, men det kører.
Især den nye kalender vil gøre arbejdet med vedligeholdelse nemmere.
Besøgsstatistik: lojtland.dk besøges stadig af mellem 50 – 100 gæster om dagen. Vi har flere gange i løbet af året været over 150 gæster på en enkelt dag.
Der er ikke sket nogen ændringer i foreningernes brug af aktivitetskalenderen.
Det er kun pensionisterne, forsamlingshuset, Kom sammen i Løjt og Ringriderforeningen der bruger lojtland.dk kalenderen

Aktivitetsliste 2015 Det er ikke lykkes at sælge nye løsninger, nye bannere mv, men dog en enkelt fagbogsannonmce.. Der er indgået en ny aftale med SuperBrugsen. Deres hjemmeside nedlægges og I stedet køber Brugsen annoncer på lojtland.dk.