Årsberetning for 2013

Den 18. februar 2014, blev der afholdt Generalforsamling i Lojtland.dk Fonden.
Regnskab for 2013 blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt. Årets resultat viser et underskud på små 15.000 kr.
Der er ikke tale om et driftsunderskud. Underskuddet fremkommer ved at foreningen i 2013 har doneret 2/3 af formuen til Kulturnatfonden 2000. Kassebeholdningen er på godt 24.000 kr.
I budgettet er afsat et beløb til evt. opgradering af systemet til en nyere version af SEEEMS. Derfor accepterede Generalforsamlingen forslaget fra bestyrelsen om at udskyde beslutning om evt. donation til Kulturnatfonden 2000 til et senere tidspunkt på året.

Eventuelt
Generalforsamlingen tog bestyrelsens informationer vedr. drift, trafik og indkomne forslag til efterretning. Bestyrelsen fortsætter arbejdet jf. aktivitetslisten.
Besøgsstatistik: lojtland.dk besøges stadig af mellem 50 – 100 gæster om dagen. Vi har 2 gange i 2013 passeret 150 gæster om dagen. Trafikken på Lojtland Kalenderen er svagt stigende.
Der er ikke sket nogen ændringer i foreningernes brug af aktivitetskalenderen
Egenproduktion af artikler i 2014 har været større end nogen sinde før. Nogle af disse artikler har været særdeles velbesøgte. De mest besøgte sider har været Store Legedag og Løjtløb, Billeder fra Fodboldskole, Antenneforeningens uddeling af penge og sider med opskrifter (topscorer).
Aktivitetsliste 2014 Med udgangen af 2013 har vi mistet Antenneforeningen og en par enkelte annoncører. Der er solgt en ”Foreningsside” til Ringriderforeningen”, men ellers er det ikke lykkedes at sælge nye løsninger eller rubrikannoncer, der kan kompensere for indtægtstabet. Arbejdet med salg af bannere og storannoncer skal videreføres.
Indhold på hjemmesiden vil blive kritisk gennemgået og siden vil løbende blive opdateret.
Der arbejdes med udvikling af forsidens layout.