Løjt Fritids- og Ungdomsklubs rejse og aktivitetsfond

Eftersom at der er lidt midler tilbage efter Løjt Fritids- og Ungdomsklubs nedlæggelse, har vi i bestyrelsen besluttet, at oprette
en fond til fordel for børn og unge i Løjt Kirkeby.

Formålet er, at yde støtte til rejse og fritidsaktiviteter for børn i alderen 10 - 18 år, med tilknytning til Løjt Kirkeby,
i en 10 årig periode, begyndende 01/10 2013.


Fondens nuværende bestyrelse ser således ud:
Dan Albjerg - Formand
Martina Lindholdt - Næstformand
Hans Petersen - Kassér
Henrik Fastrup - Bestyrelsesmedlem
Fonden uddeler kr. 15.000,00 to gange årligt hhv. 01.04 og 01.10.
Fondsmidlerne kan søges af både af enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Løjt Kirkeby. Ansøgningerne skal være fonden i hænde senest en måned inden udlodning. Der ansøges skriftligt med beskrivelse af formålet, via formularen nedenfor.

Løjt Fritids- og Ungdomsklubs rejse og aktivitetsfond

Vi vil gerne ansøge Løjt Fritids- og Ungdomsklubs rejse og aktivitetsfond om støtte til følgende aktivitet: