Kulturnat 2000 Fonden

Fonden er en selvejende institution, der har til formål at skaffe og uddele midler, som støtter almen kulturel interesse på Løjt Land. Uddeling kan ske til enkeltpersoner, foreninger, virksomheder samt offentlige institutioner.

Fondens bestyrelse ser således ud (6. august 2015):
Erik Steen Boe,
Eigil List
Poul Orla Jensen
Niels Holck
Kim Brydesen
Enkeltpersoner, foreninger, virksomheder samt offentlige institutioner kan søge fonden om støtte til kulturelle aktiviteter der har almen interesse.

Ansøgning til Kulturnatfonden 2000

Vi vil gerne ansøge Kulturnatfonden 2000 om støtte til følgende aktivitet:

Kulturnat 2000 Fonden har i 2015

støttet fælgende efter ansøgning:

Aabenraa Golfklub
Madskolen Løjt
Løjt Forsamlingshus

På bestyrelsesmøde den 06.08.2015 blev besluttet at støtte følgende ansøgninger:
Kindergarten fik kr. 3.000,-
Kulturnatten (Løjt skole) fik 3.500,-til udgivelse af en kogebog og Forsamlingshuset fik 4.000 kr. til delvis dækning af omkostninger til udviklling af hjemmeside.